Pracownia architektury krajobrazu Garden Art - projektowanie i kompleksowe wykonywanie ogrodów

Magdalena Kowalak-Skwarek - mgr inż. architekt krajobrazu

Realizujemy projekty on-line

Projekty on-line 30% taniej

Ogrodzenie

Szczecin - MierzynObszar objęty inwestycją to trapezowa działka położona przy odnodze ul. Łukasińskiego w dzielnicy domków jednorodzinnych w zabudowie wolno stojącej. Teren zasadniczo płaski, z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim. Działka w kształcie trapezu (szerokość ok. 32,00 m i średnia długość ok. 30,00 m.). Podłoże rodzime to: zwałowe gliny piaszczyste z przewarstwieniem piasków drobnych, przykryte serią deluwialnych piasków drobnych i glin piaszczystych o miąższości dochodzącej do 1.8-2.6m.; humus o miąższości 0.4-0.6, - na powierzchni gruntu. Warunki wodne niekorzystne. W okresach o znacznie zwiększonej sumie opadów atmosferycznych należy liczyć się z możliwością występowania krótkotrwałego podtapiania w części powierzchni działki.
Celem opracowania jest wykonanie ogrodzenia wzdłuż frontowej granicy przedmiotowej działki.
Ustalenia z Inwestorem dot. charakteru projektowanego ogrodzenia:
  • murowane słupy (380 x 380 mm) wykonane z cegły klinkierowej Pomerania (250 x 65 x 120) Wienerberger - Terca,
  • zwieńczenie murowanych słupów z cegły klinkierowej Pomerania (250 x 65 x 120) Wienerberger - Terca,
  • podmurówka - z cegły klinkierowej Pomerania (25 x 6,5 x 12) Wienerberger - Terca,
  • zwieńczenie podmurówki - cegła klinkierowa Pomerania (250 x 65 x 120) Wienerberger - Terca,
  • brama wjazdowa - system przesuwny
  • brama, furtka, przęsła i słupki stalowe - prawdopodobnie z asortymentu produktów firmy FPHU WIŚNIOWSKI.