Pracownia architektury krajobrazu Garden Art - projektowanie i kompleksowe wykonywanie ogrodów

Magdalena Kowalak-Skwarek - mgr inż. architekt krajobrazu

Realizujemy projekty on-line

Projekty on-line 30% taniej

Grunt to dobry projekt ogrodu

projektowanie ogrodów kamień pomorski szczecin

Kompleksowe wykonywanie ogrodów prywatnych i zakładanie terenów zieleni miejskiej przebiega zazwyczaj w oparciu o profesjonalnie wykonany projekt. Rzetelna, przemyślana i fachowa dokumentacja projektowa pozwala na uniknięcie błędów w postaci źle dobranego materiału roślinnego, braku ergonomii opracowanego podziału przestrzeni na poszczególne funkcje, uzyskania niewygodnych ciągów komunikacji pieszej (za wąskie, za szerokie, zbyt kręte, niefunkcjonalne), osuwania się wszelakich konstrukcji małej architektury ogrodowej jak np.: murki oporowe, czy też nieekonomicznie dobranego oświetlenia i nieprawidłowo wykonanego systemu nawadniania. Przytoczone błędy niosą za sobą opóźnienia inwestycyjne i dodatkowe koszty. Warto zatem zainwestować w dobry projekt ogrodu.

Etapy

projektowanie ogrodów kamień pomorski szczecin

  • przygotowanie terenu objętego opracowaniem pod inwestycję tj.: prace porządkowe w terenie,
  • wykonanie niezbędnej wycinki (po uzyskaniu zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów) oraz przeprowadzenie cięć sanitarnych,
  • niwelowanie i kształtowanie terenu wg projektu,
  • wyznaczanie miejsc pod projektowane nasadzenia (rabaty mieszane, rabaty bylinowe, klomby, łąki kwietne, ogrody skalne, nasadzenia przy stawie, nasadzenia na skarpie, nasadzenia przy tarasie ),
  • wytyczanie miejsc pod ciągi komunikacji pieszej i kołowej (ścieżki ogrodowe, alejki ogrodowe, podjazdy),
  • zakładanie systemu nawadniania, instalacja elektryczna oświetlenia ogrodowego,
  • przystąpienie do realizacji ciągów komunikacji pieszej i kołowej (prace brukarskie) oraz wykonania elementów architektury ogrodowej ( murki oporowe, murki kwietne, kuchnia letnia, murowany grill ogrodowy, schody ogrodowe, zakładanie oczek wodnych, fontanny ogrodowe, wiaty, drewutnie)
  • rozplantowanie ziemi ogrodowej pod projektowane rośliny,
  • wykonanie nasadzeń wg projektu.
Koszt kompleksowego wykonania ogrodu nie jest niski i nie zawsze od razu stać nas na całkowitą aranżację. W naszej ofercie proponujemy Państwu możliwość rozłożenia realizacji założenia ogrodowego na etapy. Takie rozwiązanie pozwala na systematyczne uzupełnianie brakujących elementów projektu zgodnie z naszymi finansami, a tym samym nie rezygnujemy z posiadania ogrodu naszych marzeń.