Pracownia architektury krajobrazu Garden Art - projektowanie i kompleksowe wykonywanie ogrodów

Magdalena Kowalak-Skwarek - mgr inż. architekt krajobrazu

Realizujemy projekty on-line

Projekty on-line 30% taniej

Co zawiera projekt

projektowanie ogrodów kamień pomorski szczecin

Standardowy zakres dokumentacji projektowej wykonanej przez firmę Garden Art obejmuje następujące elementy składowe:
  • część studialną - tj. opis projektowanego założenia ogrodowego,
  • część projektową - część właściwa projektu,
  • kosztorys (na indywidualne życzenie Inwestora) - aktualne ceny materiału roślinnego, elementów architektury ogrodowej itp.,
Przedmiotem opracowania danego studium w zależności od indywidualnych potrzeb klienta, jest projekt zagospodarowania ogrodu przydomowego, aranżacja zieleni miejskiej, czy też zagospodarowanie zieleni wokół firm, lokali usługowych.

Podstawą opracowania jaką wykonuje dla Państwa pracownia architektury krajobrazu Garden Art, jest wszelka dokumentacja otrzymana od Inwestora, jak również wytyczne strony zlecającej. Ponadto proces jakim jest projektowanie publicznych oraz prywatnych ogrodów, a następnie zakładanie i urządzanie terenów zieleni, poprzedzony jest w zależności od specyfiki obszaru objętego opracowaniem, takimi czynnościami jak: sporządzanie inwentaryzacji zdjęciowych, inwentaryzacje dendrologiczne, prowadzenie spraw dotyczących wycinki drzew lub krzewów.

Część właściwa projektu wykonana jest dla Państwa przy użyciu techniki komputerowej i obejmuje:
  • ostateczną koncepcję zagospodarowania terenu (podział przestrzeni na poszczególne funkcje, kształty rabat, lokalizacja ciągów komunikacji pieszej, usytuowanie takich elementów jak: altana, drewutnia, kuchnia letnia, wiata itp), na podstawie której sporządzany jest projekt,
  • projekt nasadzeń na działce objętej opracowaniem - rzut z góry terenu z doborem gatunkowym roślin,
  • szczegółowy projekt architektury ogrodowej (nawierzchnie ogrodowe, murki kwietne, murki oporowe, schody ogrodowe, oczka wodne, fontanny ogrodowe - lokalizacja, wymiary, przykładowe wzory, barwa, materiał,
  • projekt oświetlenia działki przedstawiony w rzucie z góry - oświetlenie ogrodowe (lampy ogrodowe - rozmieszczenie, oprawa lamp),
  • komputerowe wizualizacje ogrodowe atrakcyjnych fragmentów założenia będącego przedmiotem opracowania.
Końcową częścią projektu jest kosztorys, czyli tabelaryczne zestawienie aktualnych cen za proponowane elementy architektury ogrodowej i projektowane gatunki roślin.

» Nasze projekty